عمل کاهش قد چیست؟

تفاوت در طول اندام ها و عدم تقارن اندام در برخی افراد دیده می شود. یک بازو ممکن است کمی از بازوی دیگر بلندتر باشد.…

هزینه عمل افزایش قد و خدمات ما

خدمات تیم Wannabetaller ما به عنوان تیم Wannabetaller خستگی ناپذیرانه تلاش می کنیم تا در طول تجربه افزایش قد شما بهترین کمک ، امکانات و…

Boy Uzatma Ameliyatı Nedir Boy Ameliyatı

عمل افزایش قد چیست؟

. در حال حاضر ، تکنولوژی پیشرفته ای در خدمت تحقق بخشیدن به این رویای دیرینه است. اگر قد کوتاه شما بر زندگی روزمره شما…

Boy Uzatma Ameliyatı Riskleri Boy Ameliyatı

ریسک های عمل افزایش قد

. ریسک ها و عوارض عمل افزایش قد   – عفونت در عمل افزایش قد همیشه احتمال عفونت به سبب وجود فیکساتور ها ودستگاه های…